Info

Zaal Den Abt heeft als doel om blijvend een veilige en aangename accommodatie aan te bieden aan de verenigingen en particulieren aan een zo laag mogelijke prijs. Het is immers de bedoeling om het mogelijk te maken dat verenigingen en particulieren onbeperkt kunnen inzetten op sociale activiteiten waarbij mensen kunnen samenkomen, feesten, sporten, creatief bezig zijn, maar ook leren en rouwen.

Bovenop deze sociale doelstelling wil zaal Den Abt ook volop inzetten op duurzaamheid en respect voor het historische erfgoed.

De zaal werd, samen met de pastorie, erkend als waardevol historisch gebouw door de provincie Vlaams-Brabant. Vlakbij ligt bovendiend de kerk omringd door een geherwaardeerd historisch plattelandskerkhof die naast deze erkenning als waardevol, een bijkomende bescherming heeft gekregen van het Vlaams-Gewest door de opname in de “inventaris van waardevolle historische gebouwen”. Op wandelafstand vind je ook de “Dopkesboom” een eeuwenoude beschermde Amerikaanse eik in het Sint-Antonius bos.

Op vlak van duurzaamheid heeft zaal Den Abt geïnvesteerd in nieuwe isolatie van het volledige dak en in extra vloerisolatie in het vernieuwde sanitaire gedeelte en bijkeuken en in een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Voor de verwarming werd overgeschakeld naar het milieuvriendelijker aardgas. Bijkomend koos de zaal Den Abt bewust voor het product Eco-gas van Mega, een 100 % Belgische en groene energieleverancier. Met het product Eco-gas wordt de CO2 uitstoot voor de winning en transport van het gas gecompenseerd door investeringen in projecten die een positieve invloed hebben op CO2 uitstoot zoals de aanplantingen van bossen.